Tingimused ja reeglid. E-POE WWW.SLIMSTORE.EE OSTU-MÜÜGIEESKIRI1. Üldsätted


1.1. Käesolev kauba ostu-müügieeskiri (edaspidi: eeskiri) on pooltele kohustuslik juriidiline dokument, milles on sätestatud ostja ja SLIMSTORE.ee (edaspidi: müüja) omavahelised õigused ja kohustused, kauba soetamise ja selle eest tasumise tingimused, samuti kauba kättetoimetamise ja tagastamise kord, poolte vastutus ning muud e-poe www.slimstore.ee (edaspidi: pood) kauba ostu ja müügiga seotud sätted.

1.2. Müüjal on õigus käesolevat eeskirja õigusaktides sätestatud nõuete ja muude sätete kohaselt millal tahes muuta, parandada või täiendada, selles eelnevalt ette teatamata. Ostjat teavitatakse igasugustest muudatustest, parandustest ja täiendustest e-poe kodulehel. Kui ostja soetab poest kaupa, kohaldatakse eeskirja, mis kehtib tellimuse hetkel.

1.3. E-poes www.slimstore.ee võivad osta:

1.3.1. teovõimelised füüsilised isikud (s.o täisealised isikud, kelle teovõime ei ole kohtu korras piiratud) ja juriidilised isikud;

1.3.2. kõikide ülalnimetatud isikute volitatud esindajad.

1.4. Tellimuse vormistamine - kauba tellimiseks tuleb lisada soovitud tooted ostukorvi. Tellimuse vormistamiseks tuleb täita nõutud andmeväljad ning valida sobiv toodete kohaletoimetamise viis. Seejärel kuvatakse ekraanile tasu suurus, mille saab tasuda pangalingi kaudu või muu makselahenduse abil.

1.5. Ostu-müügileping ostja ja müüja vahel loetakse sõlmituks hetkest, mil ostja klõpsab pärast ostetava kauba väljavalimist ja ostukorvi komplekteerimist käsku „Maksma”, ning kehtib lepingujärgsete kohustuste täieliku täitmiseni.

1.6. Kõik ostja ja müüja vahel sõlmitud ostu-müügilepingud registreeritakse ja säilitatakse poe andmebaasis. 2. Isikuandmete kaitse

2.1. E-poes www.slimstore.ee võivad kaupa tellida nii registreerunud kui ka registreerumata kasutajad.

2.2. Ostja peab kauba tellimisel märkima ostja isikuandmed: ees- ja perekonnanime, kauba kohaletoimetamise aadressi, telefoninumbri, e-posti aadressi ja muu palutava info, mis on vajalik tellimuse sujuvaks täitmiseks.

2.3. www.slimstore.ee-st kaupa ostes palume isikliku info esitada üksnes tellimuse esitamisel. Slimstore.ee kohustub mitte avaldama ostja isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud juhul, kui informatsioon on vajalik partnerile, kes osutab kauba kohaletoimetamise või muid ostja tellimuse kohase täitmisega seotud teenuseid. Kõikidel muudel juhtudel võib ostja isikuandmeid kolmandatele isikutele avaldada üksnes Eesti õigusaktides sätestatud juhtudel ja korras.

2.4. Ostja on nõus, et punktis 2.2. loetletud ostja isikuandmeid töödeldakse poe toodete ja teenuste müügi eesmärgil, samuti müüja tegevusanalüüsi ja otseturunduse eesmärgil.

Ühtlasi on ostja nõus, et ostja märgitud e-posti aadressil ja/või telefoninumbril saadetakse infoteateid, mis on vajalikud kaubatellimuse täitmiseks.

2.5. Isikuandmeid säilitatakse 1 aasta alates viimasest ostust e-poes.

2.6. Kauba eest saab tasuda e-panga kaudu (Paysera platvorm abil) .

 

3. Ostja õigused ja kohustused


3.1. Ostjal on õigus osta poest kaupa vastavalt käesolevale eeskirjale ja Eesti õigusaktidele.

3.2. Ostja võib end veebilehel www.slimstore.ee registreerida. Registreerumisel peab ostja täitma registreerimisvormi.

3.3. Ostja peab registreerimisvormis või registreerumata ostu sooritades esitama enda kohta õige, täpse ja üksikasjaliku informatsiooni, vastates registreerimis- või ostuvormis esitatavatele küsimustele. Ühtlasi kohustub ostja selle informatsiooni muutudes seda uuendama (kui tegu on registreeritud kasutajaga).

3.4. Ostjal on õigus taganeda müüjaga sõlmitud kauba ostu-müügilepingust, teatades sellest müüjale kirjalikult (elektronposti teel, märkides tagastatava kauba ja selle tellimisnumbri) hiljemalt 14 päeva jooksul alates kauba kättetoimetamise päevast. Ümbervahetamisele ega tagastamisele ei kuulu järgmised kvaliteetsed tooted: parfümeeria-, kosmeetika- ja tualettpreparaadid; meeste, poiste, naiste ja tüdrukute kootud alusrõivad; beebiriided; sukkpüksid, sukad, põlvikud ja muud sarnased tooted; meeste, poiste, naiste ja tüdrukute õmmeldud alussärgid; öösärgid, pidžaamad ja sarnased tooted; rinnahoidjad, toestusvööd, korsetid ja ja sarnased tooted; pärlid, kalliskivid, väärismetallid ja nendest valmistatud esemed, välja arvatud kunstlik pudukaup; voodipesu; erootikatooted; intiimhügieeni vahendid; suuhooldustooted ja muud sarnase otstarbega tooted; kvaliteetsed kiiresti riknevad tooted või lühikese kõlblikkusajaga tooted; individuaalse tellimuse järgi valmistatud või ilmselgelt ostja jaoks kohandatud tooted; tooted, mida ei saa pärast ostjale toimetamist nende olemuse tõttu (kaubanduslike omaduste minetamise tõttu) tagastada; video- ja helisalvestised ning tarkvara, mis on pärast kohaletoimetamist/kättesaamist lahti pakitud.

3.5. Ostja võib eeskirja punktis 3.4. ette nähtud õigust kasutada üksnes juhul, kui kaup ei ole rikutud või selle väljanägemine ei ole olulisel määral muutunud, samuti kui kaupa ei ole kasutatud.

3.6. Ostjal on muud eeskirjas kirjeldatud ja Eesti seaduses sätestatud õigused.

3.7. Kui ostja on käesoleva eeskirjaga nõustunud, kohustub ta seda järgima (see kehtib nii registreerunud kui ka registreerumata kasutajate kohta) ja pidama kinni Eesti õigusaktidest.

3.8. Ostja kohustub kauba eest maksma ja võtma kauba vastu selles eeskirjas sätestatud korras.

3.9. Ostja ei tohi oma sisselogimisandmeid edastada kolmandatele isikutele. Kui ostja kaotab e-poe www.slimstore.ee sisselogimisandmed, peab ta sellest müüjale e-kirjaga või telefoni teel otsekohe teatama. Ostja võib selleks kasutada kõiki kontaktide jaotises märgitud võimalusi, mille kaudu müüjaga ühendust saab võtta.4. Müüja õigused ja kohustused


4.1. Kui ostja esitab väärinfo, on müüjal õigus ostja registreerumine/ost peatada või lõpetada ja keelduda ostjale teenuseid osutamast.

4.2. Kui ostja püüab kahjustada poe toimimise stabiilsust ja turvalisust või rikub oma kohustusi, on müüjal õigus tema poekasutuse võimalust viivitamata ja ilma hoiatuseta piirata ja/või see peatada, kustutada ostja registreering ja pöörduda ostja toime pandud rikkumiste või pahatahtliku tegevuse asjus õiguskaitseinstitutsioonide poole.

4.3. Müüjal on õigus tellimus tühistada, teatades sellest ostjale e-posti teel ette, kui ostja on kauba/teenuste eest tasumiseks valinud eeskirjas nimetatud makseviisid, kuid ei ole 3 (kolme) tööpäeva jooksul alates tellimuse kinnitusest kauba eest tasunud.

4.4. Müüjal on muud eeskirjas ja Eesti vabariigi seaduses sätestatud õigused.

4.5. Müüja kohustub austama ja kaitsma ostja privaatsusõigust talle kuuluvale isiklikule informatsioonile, mis on märgitud poe registreerimis- või ostuvormis.

4.6. Müüja kohustub ostja tellitud kauba toimetama ostja märgitud aadressile. Kui ostja on tellimuse esitamisel märkinud väära informatsiooni/aadressi, ei vastuta müüja seesuguse andmete mittevastavuse eest.

4.7. Kui müüja ei saa tellitud toodet tähtsate asjaolude tõttu ostjale toimetada, on tal õigus pakkuda ostjale analoogne või omaduste poolest võimalikult sarnane toode. Kui ostja keeldub analoogse või omaduste poolest kõige sarnasema toote vastuvõtmisest, peab müüja tasutud raha 14 (neljateistkümne) päeva jooksul ostjale tagastama (kui kauba eest maksti ette).

4.8. Müüjal on õigus kuulutada välja mitmesuguseid e-poe toodete/teenuste kampaaniaid ja eriväljamüüke. Samuti on tal õigus kasutada mitmesuguseid turundusvahendeid, et avardada ja edendada müüdavate toodete nähtavust jms.

4.9. Müüjal on ilma eraldi hoiatuseta õigus muuta ühepoolselt toodete või teenuste kampaaniate tingimusi, samuti neid tühistada. Sellisel juhul säilivad kauba ostu-müügi ajal müüja ja ostja vahel tekkinud kohustused.5. Kauba kohaletoimetamine

5.1. Kauba tellimise käigus kohaletoimetamise teenuse valimise korral kohustub ostja märkima kauba kohaletoimetamise täpse aadressi ja sihtnumbri.

5.2. Ostja kinnitab tellimust esitades, et võtab kauba märgitud konkreetsel aadressil ise vastu. Kui ostja ei sa kaupa ostu käigus märgitud aadressil ise vastu võtta, ei ole tal õigus avaldada rahulolematust ega teha müüjale etteheiteid kauba toimetamise kohta mitte ostu käigus märgitud isikule.

5.3. Kaup toimetatakse ostu ajal märgitud aadressil valiku järgi kohale kas tähitud kirjaga või Omniva pakiautomaati. Postiga saatmise hind on 3.99 eurot ja pakiautomaati 2.99 eurot. Mujal Euroopas on tähitud postisaadetise hind alates 5.99 eurost.

5.4. Kui soovitud toode on laos olemas, kohustub müüja selle kohale toimetama 2–3 tööpäeva jooksul alates tellimuse esitamisest (kui just konkreetse toote juurde ei ole märgitud muud tarneaega). Seda punkti ei kohaldata, kui tellimust ei ole märgitud tähtajal võimalik täita vääramatu jõu asjaolude pärast. Kui kauba kohaletoimetamisele võib kuluda kauem kui selles punktis märgitud, kohustub müüja sellest igal juhul ostjat informeerima.

5.5. Kui soovitud toode on laos olemas, kuid kaup soovitakse saada välisriiki, võib tellimuse täitmisele kuluda 5–10 päeva.

5.6. Individuaalsete tellimuste korral kooskõlastatakse tarneaeg igal juhul eraldi.

5.7. Müüja on igal juhul vabastatud vastutusest kauba tarnetähtaegade ületamise eest, kui kaupa ei toimetata ostjale või toimetatakse hilinemisega ostja süül või müüjast sõltumatute asjaolude tõttu.

5.8. Ostja kohustub müüjat otsekohe teavitama, kui saadetis saabub rikutud või muul viisil kahjustatud pakendis, samuti kui saadetis sisaldab tooteid, mida ei tellitud.

5.9. Kui ostja täheldab kohaletoimetamise ajal pakendi kahjustusi, peab ta igal juhul kulleri esitatavasse saatedokumenti/-akti märkima tähelepanekud nende kahjustuste kohta. Ostja peab seda tegema kulleri juuresolekul. Kui ostja ei tee seda, ei kanna müüja ostja ees vastutust kauba kahjustuste eest, mis on tulenenud pakendi kahjustustest, mille ostja jättis kulleri saatelehele märkimata.6. Kauba/teenuste hind ja makseviisid

6.1. E-poes www.slimstore.ee tasutakse interneti teel e-panga kaudu pärast seda, kui ostja on vormistanud ostukorvi, tellimuse teele saatnud ja saab müüjalt arve.

6.2. E-panga kaudu tasumisel vormistatakse ostjale makse tema soovitavate toodete/teenuste tellimuse järgi.

6.3. Ostja kannab raha müüja e-poe kontole. Vastutus andmete turvalisuse eest langeb sel juhul vastavale pangale, sest kõik rahalised operatsioonid toimuvad panga elektroonilises süsteemis.

6.4. Müüja kohustub tellimuse täitma alles hetkest, mil ostja toodete/teenuste eest üle kantav summa laekub müüja kontole.

6.5. Toodete hind on müüja e-poes www.slimstore.ee  märgitud eurodes.7. Kauba garantii ja kvaliteet

7.1. Müüja ei vastuta selle eest, kui toodete reaalne värvus võib teie arvuti seadistuse, monitori lahutusteravuse, valgustuse või sarnaste tingimuste tõttu fotol nähtavast mõneti erineda.8. Kauba tagastus ja vahetus

8.1. Toodete puuduseid saab kõrvaldada eraldi kokkuleppel müüjaga.

8.2. Kui ostja loobub toodete ostu-müügilepingust, nagu on ette nähtud eeskirja punktis 3.4., tagastatakse tooted ostja kulul 15 päeva jooksul alates hetkest, mil ostja teatab müüjale kirjalikult ostu-müügilepingust taganemise kohta.

8.4. Kui teile ei sobi toote suurus, värv, kuju või komplektsus, on teil võimalik tootest loobuda 14 päeva jooksul alates selle kättesaamise päevast. Tagastatava kauba komplekt peab olema täielik, kaup peab olema korralikus originaalpakendis ja rikkumata ning see ei tohi olla minetanud kaubanduslikku välimust.

8.5. Tagastatav toode peab olema kahjustamata, selle kaubanduslik välimus peab olema säilinud (vigastamata etiketid, ärarebimata kaitsekiled jms). See punkt ei kehti juhul, kui tagastatakse ebakvaliteetne toode. Tingimust pakendi välimuse muudatuste kohta ei kohaldata, kui toodet ei oleks saanud ilma pakendit vigastamata üle vaadata.

8.6. Tagastatava kauba komplektsus peab olema samasugune.

8.7. Kauba tagastamisel tuleb esitada selle ostudokument.

8.8. Müüjal on õigus keelduda ostja tagastatavate toodete vastu võtmisest, kui ostja ei järgi sätestatud kaubatagastuskorda.

8.9. Ostja tagastab kauba omal kulul. Enne tagastamist tuleb müüjat e-posti teel teavitada.

8.10. Tagastamisele kuulub üksnes toote eest tasutud summa (valitud saatekulu arvatakse maha).

8.11  Raha tagastatakse 7 tööpäeva jooksul pärast tagastatava kauba saamist.


9. Kinkekaartide kasutamine


9.1 Kinkekaart hakkab kehtima kohe pärast tasumist. Kingi saaja saab kingituse ostjalt e-posti teel tervitussõnumi koos allahindluskoodiga, millega ta saab tasuda oma ostukorvi eest (kood tuleb sisestada väljale „Allahindluskood“). Kui ostukorvi summa ületab kinkekaardi väärtuse, tasub ostja vahe e-panga kaudu. Kui ostukorvi summa jääb alla kinkekaardi väärtuse, siis raha ei tagastata.


9.2 Kinkekaardi eest raha ei tagastata.


9.3 Kinkekaart kehtib piiramatu aja.10. Vastutus tegude eest

10.1. Ostja vastutab täielikult registreerimis- või ostuvormis märgitud andmete õigsuse eest.

10.2. Kui ostja esitab registreerimis- või ostuvormis ebatäpsed andmed, ei vastuta müüja teenuse ebakvaliteetse osutamise ega muude ebatäpsete andmete esitamisest tulenenud tagajärgede ja tekkinud asjaolude eest.

10.3. Ostja vastutab ise oma sisselogimisandmete edastamise eest kolmandatele isikutele. Kui poe osutatavaid teenuseid kasutab kolmas isik, kes on sisse loginud ostja sisselogimisandmetega, on müüjal õigus pidada seda isikut ostjaks ja ta ei vastuta selle pärast võimalike rikkumiste eest.

10.4. Kui ostja ei ole ostueeskirjaga tutvunud, vabastatakse müüja igasugusest vastutusest.

10.5. Ostja vastutab täiel määral oma tegude eest e-poe www.slimstore.ee kasutamisel. Kui tuvastatakse rikkumised ja muu pahatahtlik tegevus poe kahjustamise eesmärgil, edastatakse info vastavatele õiguskaitseinstitutsioonidele.

10.6. E-poes www.slimstore.ee olevat teksti, graafilist ega muud materjali ei tohi ilma müüja kirjaliku nõusolekuta avaldada ega muud moodi kasutada.11. Lõppsätted

11.1. Kõik lahkhelid lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui kokkulepet ei õnnestu saavutada, lahendatakse vaidlused Eesti seaduses sätestatud korras.